Cybersikkerhet - sårbarheter og truslerPexels

Norge er som en rekke andre land svært sårbart. De siste årene har vi sett flere eksempler på spionasje mot en rekke virksomheter. Spionasje med mål om å få tak i sensitiv og kritisk informasjon, enten det er rundt produkter, idéer, militær informasjon, statshemmeligheter, personsensitiv informasjon og lignende. Samtidig er norske virksomheter for dårlige når det gjelder å sikre sensitiv informasjon, og Norge er ikke alene. Dessverre er cybersikkerhet nedprioritert av både regjeringer, virksomheter og privatpersoner – og mange er naive. Man tror ikke at «dette vil skje meg eller oss», men antallet som blir utsatt for negative konsekvenser som skyldes et for lite fokus på det å sikre seg i den digitale verden, det øker enormt for hvert år som går.

Norge er et åpent samfunn, kanskje for åpent. Vi har mediasaker og pressemeldinger som beskriver investeringer i våpen og ny militær teknologi, høyoppløselige bilder og tegninger på nett (åpent for hele verden) av hvor de norske militærbasene og lagrene er lokalisert, Google Maps som gir eksakte koordinater til alle norske potensielle mål til ev. fremtidige angrep fra andre statsmakter (militærforlegninger, vann- og energiverk, viktige statlige organ etc.), utlyste stillingsannonser fra Forsvaret som forteller mer enn de burde, patentregistre som er tilgjengelige for hele verden med tanke på hva av teknologi og idéer norske virksomheter og privatpersoner har på agendaen, i tillegg informasjonssystemer, nettverk og infrastruktur som svikter i flere ledd – hvor fokuset på informasjonssikkerhet ikke er mye å skryte av.

Teknologien viser vei. Ja, det stemmer, men oversikt og kontroll mangler, og nok en gang; sikkerhet blir dessverre alltid nedprioritert – noe flere vil se konsekvenser av i tiden som kommer.

Cybersikkerhet.no