Cybersikkerhet.no har blitt opprettet for å bevisstgjøre statlige organ, virksomheter (offentlige og private) og privatpersoner rundt de truslene vi alle står ovenfor. Det finnes mye informasjon på området fra en rekke kilder, men en del av denne informasjonen er ustrukturert og utdatert i forhold til dagens teknologiske utfordringer og det faktiske risikobildet.

I tillegg er det mye som ikke kommer fram i dagens lys av de truslene vi står ovenfor – og de kriminelle handlingene som skjer hvert eneste sekund verden over.

Cybersikkerhet.no er din kilde til oppdatert kunnskap når det gjelder cybersikkerhet. Vi ønsker å dele viktig kunnskap – på en måte som vil skape et engasjement rundt et svært viktig tema for oss alle.

Kontakt oss via vår side på Facebook.

Hilsen

Cybersikkerhet.no