Kurs og bøker om cybersikkerhet

Cybersikkerhet for virksomheter (nettkurs/onlinebok)

«Cybersikkerhet for virksomheter» er noe både ledere og ansatte trenger for å forstå trusselbildet samfunnet og virksomheter står overfor. Gjennom denne boka, så sikres din virksomhet god oversikt og får de viktigste tipsene for å forbedre sikkerheten i egen virksomhet.

Ja, jeg vil vite mer om dette nettkurset/onlineboken i Cybersikkerhet

OSINT – Open source intelligence

Nå har du en unik mulighet til å lære om OSINT (Open Source Intelligence: Frikildeetterretning / Åpen Kildekode Etterretning). 

Enorme mengder data ligger tilgjengelig i offentlige kilder på Internett – noe som gir både muligheter og utfordringer. Muligheter for de virksomhetene som ønsker å sikre og trygge samfunnet, og utfordringer for eierne av dataene med tanke på kriminelle (med onde intensjoner).

I denne boka får du presentert flere sider av OSINT – og gjennom relevante eksempler fra virksomheter som aktivt bruker OSINT i det daglige, så vil du lære om hvordan flere aktører jobber med dataene som finnes der ute.

Ja, jeg vil vite mer om boka i OSINT!

Bli oppdatert på Tech – Teknologitrendene du bør kjenne til

Synes du det er vanskelig å følge med på den teknologiske utviklingen?
Len deg tilbake i godstolen og skaff deg ny kunnskap ved å lytte på denne presentasjonen.

Ja, jeg vil lære mer om teknologitrendene og fremtiden