En moderne verden med teknologiPexels

Cyberverdenen vokser som aldri før. Det gir oss alle muligheter, enten som privatpersoner eller som virksomheter. Økt samhandling på tvers av virksomheter (uavhengig av geografisk lokasjon), sensor- og droneteknologi som gjør at vi kan få oversikt uten å være fysisk tilstede, nye innovative og nettbaserte tjenester og løsninger som viser vei for hvordan fremtiden formes – ja, alt dette gir muligheter, men..

Den digitale verden gir oss enorme gevinster når det gelder effektivitet, reduksjon av kostnader, mulighet for tettere og enklere oppfølging – og en rekke andre tjenester som på grunnlag av en rask og effektiv verdensomspennende informasjonsflyt gjør det mulig å leve og arbeide på helt andre måter enn tidligere. Selvsagt under forutsetning at man gjør de riktige analysene, vurderer kost/nytte, tar de rette valgene i en bestemt rekkefølge, lytter til forbrukere og ansatte, involverer både forbrukere og ansatte i testing og kvalitetssikring, har et fokus på personvern og sikkerhet – og sørger for løpende evalueringer underveis mot en optimal tjeneste.

Nettet («den digitale verden») gir oss ikke bare muligheter, men har forandret sterkt risikobildet på området sikkerhet, for oss alle – både for land og regjeringer, virksomheter og privatpersoner. Et risikobilde hvor cybersikkerhet stadig blir viktigere å ha både oversikt og kontroll over. Noen kritiske områder som er viktige å nevne i denne sammenhengen, er: vann, mat, helse, energi, forsvar, kommunikasjon, luftfart, finans, transport, nødhjelp m.fl.

Cybersikkerhet.no