Hvem ligger i front på cybersikkerhet?

Usikkerheten brer seg verden over. Det rustes opp, og cybersikkerhet er et område som nå prioriteres av enkelte land mer enn noen gang.

Hvilke land ligger i front på cybersikkerhet, hvordan er de organisert og hva er fokusområdene?

Før vi ser nærmere på hvordan de ulike landene jobber, så skal vi begynne med litt statistikk.
Global Cybersecurity Index (GCI) er en referanse som måler forpliktelse til cybersikkerhet på globalt nivå (for ulike land). Formålet er å øke bevisstheten på hvor viktig cybersikkerhet er.

Global Cybersecurity Index ønsker også å bidra til et fokus på sikre digitale økosystemer. Mer detaljert informasjon på de ulike underområdene finner du i rapporten. Der ser du også rankingen. Se rankingen her.

Resultatene av GCI 2020 viser at land følger opp dette arbeidet med å forbedre cybersikkerheten, og det er samtidig viktig at denne jobben fortsetter – hvor man da kontinuerlig må utvikle og implementere strategier og retningslinjer for sikkerhet på nett.

I en verden hvor enorme mengder data og informasjon er lagret og tilgjengelig digitalt, så blir cybersikkerhet stadig viktigere.

Kompetanse på alle plan

Ansatte og innbyggere er lands viktigste ressurser. Ved at virksomheter lærer ansatte hvordan de oppdager og rapporterer mistenkelig aktivitet, vil dette bidra til å holde dataene og systemene trygge. Dette i tillegg til det arbeidet som gjøres på området cybersikkerhet i virksomheten. Kompetansen må vedlikeholdes og stadig oppdateres, da type trusler og metoder endres med tiden.

Det er også viktig at innbyggere får kompetanse på cybersikkerhet. Ikke alle skal bli «profesjonelle», men det å sikre seg selv når de er ute på internett, kjenne til hvilke risikoer som er – og potensielle trusler, samt hvordan man kan unngå uønskede hendelser, er viktig for de fleste å ha et forhold til.

I videoen under kan du se hvor enkelt det er å få kontroll over enheter, enten det er enheter i virksomheter eller hos privatpersoner. Dette er bare ett av mange eksempler på de truslene som er når det gjelder å bli utsatt for hacking eller hva man nå kaller alle disse uønskede hendelsene som finnes.

Hvordan jobber ulike land med cybersikkerhet?

Vi skal nå ta for oss noen land og se hvordan enkelte jobber med cybersikkerhet.

Cybersikkerhet i Israel

Israel er et land som har fått mye fokus på sitt arbeid innenfor dette temaet, både når det gjelder kompetansen de besitter, men også ulike hendelser i det virkelige liv. Israel har noen av verdens beste hackere og stor kompetanse på cybersikkerhet. Mange hevder at det nødvendigvis ikke er teknologien de har tilgjengelige som er det avgjørende for «hvor gode de er», men menneskene og de kreative evnene de har.

Cyberforsvaret i Norge

Hvordan står det til med vårt eget forsvar og i hvilken grad prioriterer Norge det å forsvare oss på den digitale arenaen?

FolkogForsvar.no har mye nyttig informasjon om dette temaet. De skriver blant annet at

Cyberforsvaret har ansvaret for å beskytte Forsvarets IKT-systemer mot trusler i det digitale rom. Mange forbinder begrepet «cyberforsvar» med det norske storsamfunnets kollektive forsvar mot digitale trusler. Men dette ansvaret deles blant annet av Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politiet. Cyberforsvaret har mer spesifikt ansvar for Forsvarets IKT-systemer, og skal beskytte disse mot digitale trusler fra både militære og sivile aktører.

Med tanke på de truslene som finnes og både muligheter for sabotasje, operasjoner med etterretningsformål m.m., så har Cyberforsvaret en viktig defensiv rolle i Forsvaret.

Du kan lese mer om oppgavene til Cyberforsvaret her.

I media den siste tiden, ser vi at det jobbes på flere fronter i Norge – for å få oversikt, forebygge, avskrekke og ha beredskap hvis noe skulle skje.

NRK.no omtaler noen av disse sakene:

Interessert i å lære mer om Cybersikkerhet, teknologi eller OSINT?

Cybersikkerhet.no