Datakriminalitet og cybersikkerhet i høysetet

Datakriminalitet er et sterkt økende problem. Det koster både samfunn, virksomheter og privatpersoner milliarder av kroner hvert år.

Sensitiv informasjon, spesielt personsensitiv og virksomhetssensitiv informasjon på avveie, kan være svært så ødeleggende for den eller de som blir rammet. Det å få erstatning for tap forårsaket av en slik type form for kriminalitet, er heller ikke alltid det enkleste. Uansett om årsaken er kriminalitet, svikt i egne interne rutiner eller en bevisst/ubevisst handling fra noen, så kan ofte feilen være såpass alvorlig, at ingen økonomisk sum kan kompensere for dette.

Datasnoking og hacking er kjente begrep i dagens digitale virkelighet, og formålet med slike handlinger kan være mange. En rekke undersøkelser viser at mange virksomheter både mangler og slurver med sikkerhetsrutiner og fokus på sikkerhet generelt (som vi har vært inne på tidligere), både når det handler om å beskytte intern informasjon, kompetansebygging på cybersikkerhet, lære opp og bevisstgjøre ansatte, gjennomføre tester for å avdekke sårbarheter, sikre fysiske installasjoner, tiltak rundt bygg og IKT-infrastruktur med det som hører til etc.

Kort og godt, så må man iverksette tiltak for å forebygge og sikre seg best mulig, slik at man reduserer muligheten for å bli utsatt for kriminelle handlinger.

Hvor gode er dere på cybersikkerhet i din virksomhet – og har du som privatperson god kompetanse på området?

Cybersikkerhet.no

Interessert i å lære mer om Cybersikkerhet, teknologi og OSINT?