Forsvaret

Riksrevisjonen har over flere år påpekt svakheter i informasjonssystemene som Forsvaret bruker i operasjoner. Dette er systemer som er kritiske og noe av det viktigste Forsvaret har for egen operativ evne – og ikke minst Norges sikkerhet.

Hva er konsekvensene?

Konsekvensene innebærer at evnen Forsvaret da har til å oppdage og håndtere digitale angrep vil være redusert.

En svekket operativ evne som følge av at den grunnleggende sikkerheten i den digitale verden ikke er godt nok ivaretatt, det gir grunn til bekymring. Spesielt med tanke på situasjonen Europa befinner seg i.

I hvilken grad vil Forsvaret kunne forsvare Norge?

Hvordan er tilstanden ellers i Forsvaret? Det bør man stille spørsmål ved, og det er kanskje på tide å ta vår egen sikkerhets- og beredskapssituasjon på alvor – for ikke å snakke om vår evne til å kunne forsvare oss.

Vi vet at mange områder i Forsvaret har utfordringer økonomisk, både når det gjelder materiell og utstyr generelt. Det er også stor mangel på våpen, ammunisjon, uniformer og reservedeler, noe du kan lese mer om i artikkelen «Offiserer ber om milliard-satsing – mener Forsvaret mangler våpen og ammunisjon«.

I hvilken grad vil Forsvaret være i stand til å forsvare Norge?

Rapporten om Forsvarets informasjonssystemer er konfidensiell og ikke offentlig.

Les gjerne mer om saken i artikkelen «Riksrevisjonen: Svært alvorlige sårbarheter i Forsvarets informasjonssystemer» på NRK.no.

Cybersikkerhet.no