Pasienter ved et finsk senter for psykoterapi presses for pengerFoto fra Pexels

Pasientopplysninger er på avveie etter hacking. Det er snakk om at ca. 300 pasientjournaler er kommet i uvedkommendes hender – gjennom hacking av et datasystem.

Den som presser selskapet skal ha krevd 40 bitcoin, ca. 5 millioner kroner – mot å ikke viderepublisere pasientjournalene på det mørke nettet. Dette kravet ble avvist, og da begynte lekkasjene.

Dette er en svært alvorlig hendelse hvor flere pasienter nå presses for penger, for at ikke deres egne taushetsbelagte personopplysninger skal spres på nettet.

Den finske regjeringen har hatt flere krisemøter og fokuset er nå på å gi ofrene hjelp og støtte.

Hundrevis av anmeldelser har kommet inn til finsk politi – fra innbyggere som mistenker at deres pasientjournaler er kommet på avveie. Det finske kriminalpolitiet mener at man ikke bør gi etter for utpressingskravet og etterforskningen pågår for fullt.

Les mer om saken: Inrikesminister Ohisalo om dataintrånget på Vastaamo: Det är en mycket allvarlig sak