Datakriminalitet og cybersikkerhet i høysetet

Datakriminalitet er et sterkt økende problem. Det koster både samfunn, virksomheter og privatpersoner milliarder hvert år. Sensitiv informasjon (spesielt virksomhetssensitiv informasjon) på avveie kan være svært så ødeleggende, og det å få erstatning for tap forårsaket av en slik type «moderne» form for kriminalitet, er ikke alltid det enkleste.

Datasnoking og hacking er kjente begrep i dagens verden, og formålet med slike handlinger kan være mange. En rekke undersøkelser viser at mange virksomheter slurver med sikkerhetsrutiner, både i forhold til å beskytte intern informasjon, lære opp og bevisstgjøre ansatte, sikring av bygg og IKT-infrastruktur med tilhørende programvare og tilknyttede tjenester.

Det er mange former for uheldige hendelser en virksomhet kan bli utsatt for, f.eks. sabotasje, tyveri, hærverk, brann, utro ansatte etc.). Truslene er mange, spesielt i den digitale verden vi idag befinner oss i. Det finnes mange muligheter for informasjonsdeling og kommunikasjon, og minst like mange trusler på området – som i verste fall kan skade virksomheten og dets interesser og økonomi, men også land – som følge av uheldig praksis rundt sikkerhet og rutiner i både offentlige og private virksomheter.

Har din virksomhet kontroll på..

  • organisatoriske og tekniske installasjoner m/tilgangsstyring for å sikre drift, nettverk, maskinvare, programvare, adgangskontroll til bygg, antivirus, brannvegger, kryptering, logging av oppslag og endringer i sensitive opplysninger (snoking?), kontroll på digital informasjonsutveksling, sikring ved brann/tyveri/strømbrudd etc., tilgang til virksomhetens data eksternt fra, samt måten virksomheten kommuniserer utad på (sikre kommunikasjonsformer og etablerte rutiner)?
  • plassering av ansvar: hvem er ansvarlig for de ulike områdene (hvem er talsperson ut mot media, hvem utarbeider sikkerhetspolicy og rutiner og følger disse opp, hvem gjennomfører risiko- og sårbarhetsvurdering, hvem foretar bevisstgjøring, holdningsskapende arbeid og opplæring av de tilsatte)?

Listen kan bli lang dersom man skal liste opp alt man bør ha oversikt over i en virksomhet. Det er her Cybersikkerhet.no bistår. På Cybersikkerhet.no gir vi deg kompetanse.