Cybersecurity

Cybersikkerhet – Et utsatt Norge

Naivitet - trusler - sikkerhetsutfordringer

Norge er som en rekke andre land svært sårbart. De siste årene har vi sett flere eksempler på spionasje mot en rekke virksomheter, og akkurat nå er det noen som «er inne» eller «prøver å komme inn» på jakt etter verdifull informasjon.

Spionasje med mål å få tak i virksomhetssensitiv informasjon, enten det er rundt produkter, ideér, militær informasjon, statshemmeligheter, personsensitiv informasjon og lignende – det er av et større omfang enn vi tror. Samtidig er norske virksomheter for dårlige til å sikre sensitiv informasjon.

Norge er et åpent samfunn, kanskje for åpent. Vi har mediasaker og pressemeldinger som beskriver investeringer i våpen og ny militær teknologi, store detaljerte bilder og tegninger tilgjengelig på nett av hvor de norske militærbasene og lagrene er lokalisert, Google Maps som gir eksakte koordinater til alle norske potensielle mål i forhold til ev. fremtidige angrep fra andre statsmakter (militærforlegninger, vann- og energiverk, viktige statlige organ, oljeplattformer, tilfluktsrom, lagerbygninger med militært utstyr etc.), patentregistre som er tilgjengelige for hele verden med tanke på hva av teknologi og ideér norske virksomheter og privatpersoner har på agendaen, i tillegg ser vi at informasjonssystemer, nettverk og infrastruktur svikter i flere ledd med tanke på sikkerhet og det å kunne beskytte seg «utenfra». Sikkerheten blir ikke prioritert og man tror at «dette rammer ikke oss» – noe som er en «skummel» tanke å ha. Det å ikke ta denne type risiko på alvor, kan få enorme negative konsekvenser.

Teknologien viser vei. Ja, det stemmer, men oversikt og kontroll mangler – for å sikre egne verdier og det å «overleve».

Cybersikkerhet.no

Comment here