Cybersecurity

En moderne verden med teknologi og nye muligheter

IoT - Internet of Things - Tingenes Internett - hacker - sikkerhet - cybersikkerhet

Cyberverdenen vokser som aldri før. Det gir oss alle muligheter, enten som privatperson eller som virksomhet. Økt samhandling på tvers av virksomheter, geografisk lokasjon, og ikke minst for privatpersoner som tar del i nye elektroniske tjenester.

Den digitale verden gir oss enorme gevinster i forhold til effektivitet, reduksjon av kostnader, mulighet for tettere og enklere oppfølging – og en rekke andre tjenester som på grunnlag av en rask og effektiv verdensomspennende informasjonsflyt gjør det mulig å leve og arbeide på helt andre måter enn tidligere.

Nettet («den digitale verden») gir oss ikke bare muligheter, men har forandret sterkt det risikobildet land, virksomheter og privatpersoner har hatt med tanke på sikkerhet. Et risikobilde hvor cybersikkerhet stadig blir viktigere å ha både oversikt og kontroll over, for alle.

På Cybersikkerhet.no vil du bli oppdatert på de viktigste områdene, så følg oss på Facebook!

Comment here